Anläggningen

Gården Bodarna ligger i byn Rabo ungefär sex kilometer utanför Bollnäs. Här har vi utöver hästverksamhet även produktion av grovfoder och spannmål samt en besättning dikor. Kossorna och hästarna växelbetar sommartid och på så sätt håller vi parasittrycket i markerna på en låg nivå. 

Stall

Byggnationen av nya stallet slutfördes vårvintern 2023.

Stallet har i den ouppvärmda delen elva hästboxar med bred stallgång i mitten. Över mittgången finns ett ströloft varifrån halm och grovfoder kommer rakt ner i hästarnas boxar. Hästarna står på permanentbäddar av halm vilket ger en mjuk liggyta och det finns alltid någonting för dem att plocka med. Mellanväggarna är utdragbara till mittgången och vi mockar ut bäddarna regelbundet med traktor. Varje box har en svängbar krubba med ett skåp under för hästens foderhinkar och borstar. Boxarna har varsin vattenkopp, med tempererat cirkulerande vatten vintertid. Fem av boxarna har hög front och resterande sex boxar har låg front. Vi har valt att placera täckeshängare i en del av stallet där ingen häst normalt kommer åt dem. I samma del av stallet leder trappan upp till ett ströloft där halm och grovfoder förvaras . På övervåningen finns också ett stort förråd där det finns goda förvaringsmöjligheter för utrustning. I den uppvärmda delen av stallet ryms sadelkammare, fullutrustat kök, badrum med dusch, foderkök, tvätt-/torkrum med tvättmaskin, uppbindningsplats och spolspilta. 

Lösdrift

Lösdriften har plats för sex hästar. Den har anslutning till flera olika hagar runt omkring som vi skiftar efter säsong och väder. Utfodring sker i foderhäck utanför lösdriften på en betongplatta som skrapas av regelbundet. Vi använder småmaskigt hönät i foderhäckarna så hästarna alltid har tillgång till lagom mängd grovfoder. Friskt vatten finns alltid tillgängligt i uppvärmd vattenkopp. I ligghallen har vi permanentbädd av halm som mockas ut en eller ett par gånger per år. Lösdriftshästarna har alltid tillgång till stallets uppvärmda del och får självklart använda boxplats vid eventuell sjukdom.

Ridbana

Den belysta ridbanan är 20x40 meter. Där finns material för trail såsom bro, grind, bommar och konor, men även en mindre mängd  hindermaterial för lättare hoppning.

Hagar

Kring stallet och kring lösdriften ligger stora arealer åkermark. Under vintern har vi två stora hagar närmast stallet och en hage för lösdriftshästarna. Vi har foderhäckar med småmaskiga hönät som gör att hästarna alltid har tillgång till lagom mängd grovfoder. Under betessäsongen går de i större hagar tillsammans och växelbetar med kossorna.